Skip Global Navigation to Main Content
  •  
Skip Breadcrumb Navigation
Visa Services

Contact and visiting information for non-immigrant visa services

Visa Information and services

The U.S. Consulate General is the Consular Section of the U.S. Embassy in The Hague. Only the Consulate General in Amsterdam provides visa services. These services are available by appointment only.

Het Consulaat Generaal van de Verenigde Staten is de Consulaire Afdeling van de Ambassade van de Verenigde Staten, in Den Haag. Visumdiensten zijn uitsluitend verkrijgbaar op het Consulaat Generaal in Amsterdam. Deze diensten zijn alleen op afspraak verkrijgbaar.

Please take the time to read our SECURITY NOTICE. Thank you.

The Consulate is closed on U.S. and Dutch holidays.

Non-Immigrant Visa Unit
U.S. Consulate General
Museumplein 19
1071 DJ Amsterdam
Fax: (31)(0)20-575 5399 (address to Non-Immigrant Visa Unit)

Calling the Visa Unit in Amsterdam

You cannot call our Visa Unit directly. If you need to contact our Visa Unit please send an e-mail with your contact details to:
ConsularAmster@state.gov. We kindly request you not to call other service units as their staff cannot assist in visa matters.

U kunt niet rechtstreeks met onze Visumafdeling bellen. Indien u contact zoekt met de Visumafdeling, stuurt u alstublieft een e-mail met uw contactgegevens naar: ConsularAmster@state.gov. Wij verzoeken u beleefd geen ander afdelingen te bellen daar het personeel daarvan u niet kan helpen met visumzaken.

You can call our Call Center, for information and setting up an appointment:
Tel.: (31)(0)20-794 0808*

*If, after visiting this website, you still have questions about traveling without a visa, or visas for temporary stay in the United States, e.g. student or work visas, you can call a live operator at our call center. Before calling do check our Frequently Asked Questions section.

The number is (31)(0)20-794 0808.  This number is not free.  You will be requested to pay €15 for your call, by Visa or Mastercard. Under this number you get to talk to a live operator.  The service is available Monday through Friday from 8:00 AM through 5:00 PM. Please note that if you do need a visa you will need to call this number too. You can get your questions answered and your appointment set up with a single call.

*Indien u, ondanks het doornemen van de website, toch nog vragen heeft omtrent de noodzaak voor een visum of visa voor tijdelijk verblijf, kunt u met een telefonist van ons call center bellen. Voordat u belt, leest u alstublieft onze sectie Veelgestelde Vragen.

Het nummer is (31)(0)20-794 0808. Dit nummer is niet gratis. U zult verzocht worden om € 15 voor uw gesprek te betalen met uw Visa of Master Card. U krijgt krijgt dan een medewerker van het call center te spreken. Deze dienst is beschikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Als u inderdaad een visum nodig hebt zult u ook dit nummer moeten bellen voor een afspraak. U kunt dan met een enkel gesprek zowel antwoord krijgen op uw vragen alsook uw afspraak maken.

Sending Documents: Fax or E-mail?

  • When an original document is required you should send it by mail or courier of course. But if you need to send a document for information purposes only you can send it by fax. Best would be however if you send your document(s) by e-mail, as a PDF file for instance. This will allow us to respond quicker and assist you better with any consular issues you may have.

    ConsularAmster@state.gov

Visa Free to the USA

  • Did you know that most Dutch citizens who go to the U.S. for less than 90 days, do not need a visa? - the Visa Waiver Program. 

    Here you will also find ESTA information.